- برای بسياری از هم ميهنان چشم و گوش بسته ام-

چه دروغ بی‌شرمانه‌ای !
ايمان من به هرآنچه می‌گويم
و شما به هرآنچه می‌نماييد
با قياسی ساده چون نفرت ِ يهوديان ِ هم عصر ِ عيسی ست بدو
در مقابل عشق يهودا به مسيح

يقينی که شک را پس ِ پشت ننهاده باشد
به همان پيمانه موهوم است
که سپيده دمی بی گذر از ظلمت ِ شب فراز آيد.
مرا به خود خوانديد تا باورتان کنم
با نگاهی از جنس تمسخر و عتابی که پدر مقدس را خوش آيد
پس باور کردم که توهم يقين
چون سرطانی سرکش اندرونتان را درنورديده است.

استهلاک انديشه ی فرسوده‌تان را
بهايی مقدر نيست
چرا که ترس از تفکر جنون‌آسا را از پدرانتان به ارث برده ايد.
ای کاش روزی بفهميد که تمام فخر تکامل‌تان
عروج از منزلت ِ جنين ِ درازگوشی ست غرق ِ خون و کثافت
به قاطری نودولت که روزی چندبار در جوی کوچه‌اش بشويند.
باری، من به هرآنچه مومن باشم
به توهم ِ شما سخت کافرم.

لينك ثابت و نظرات  ]


 

در روزنامه‌ي شرق ديروز مطلبي نوشته شده بود با اين مضمون كه استفاده از كلمات بيگانه و غير ايراني در تابلوهاي تبليغاتي ممنوع است. طرح بسيار خوبي است به شرطي كه شامل واژه‌هاي مزخرف عربي هم شود. فرهنگ ما بيشتر از آنكه گرفتار غربزدگي باشد بدبختانه دچار عرب‌زدگي است. آن هم قومي كه هيچگاه چشم ديدن ايرانيان را نداشته اند. از 1400 سال قبل تا امروز همواره بين ايرانيان و اعراب مشكلات اصولي بوده است و هر صلح و تفاهم انگشت شماري هم كه بوده است سياست سياست‌پيشگان حقه‌باز بوده براي بهره برداري از ديگري. و در بيشتر موارد هم ايرانيان مورد سوء‌استفاده قرار گرفته اند مثل دوستي امروز لبنان با ايران. البته اين طرح هم مثل ديگر طرح‌ها به احتمال زياد دو روز بعد فراموش مي‌شود اما اگر به در و ديوار شهر نگاه كنيد مي‌بينيد پر است از انواع و اقسام كلمات عربي كه در فارسي هم كاربرد ندارند. و شايد برخي دروغ‌گويان و دين‌فروشان حرفه‌اي به آنها افتخار هم كنند.

لينك ثابت و نظرات  ]


Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره