"اتوبيوگرافي ِ من"

من خويشاوند بادم،
سالهاست با آسمان قهرم
و ديريست تا با زمين وصلت كرده‌ام

من روياي ِ هراس ِ مزرعه‌ام از داس دهقان
روياي اعدام توام در خيال ِ يارِ نازك‌بدن‌ات
من بي‌شكلي ِ يك رويايم در ميان ِ جنگل ِ هجوم ِ زوايا
و اين منم سرانجام، اهل ِ هيچ‌كجا.

از سكوت ِ من نترس،
هر هجا از اين كلام
خاكستر ياريست كه با باد رفت
و در هر رفتن، كسي مي‌ميرد
كسي كه دل مي‌بُرد از يار ِ سفركرده‌اش تا باد – خويشاوند ِ تن‌ ِ من- او را با خود ببرد.
ديگر نمي‌خواهم از دردي سخن بگويم
كه آوار ِ طنين‌اش از صراحي ِ گوش‌هاي سنگي
دوباره بر سرم خراب مي‌شود.

بگذار ساده باشم
بگذار سادگي كنم
بگذار باد همچنان بوزد
كاش مي‌توانستم حسادت كنم
كاش يكي از انبوه ِ لشگريان ِ تماشا
هم‌نفس ِ كلام ِ من مي‌شد.

جاده‌هاي كسالت هميشه بي‌انتهايند.
مراقب باش تا پاي در آن نگذاري.

اما، هر چه بگريزم
ترانه‌ي مرا روي ديوارهاي تمام ِ عالم مي‌خواني
حتا بي هيچ هم‌نفسي....

لينك ثابت و نظرات  ]


 

- بعضی‌ها تحمل می‌کنن، بعضی‌ها تظاهر می‌کنن به چيزی که نيستن. بعضی‌ها اصلا نمی‌فهمن که چی به سرشون اومده و بعضی‌ها در کمال وقاحت همه چيزو انکار می‌کنن. من بايد چيکار کنم؟
- "دلهره‌ی هستی"؛ شايد در ميان آثار کامو اثر قابل توجهی به‌حساب نيايد، اما موضوع بسيار زيبايی‌ست وقتی تو فکرت دنبال يه چيزی می‌گردی که از سکون و سکوت و تکرار زندگی فرار کنی. وقتی می‌خواهی کمی فکر کنی.
- بايد سکوتو شکست. ديگه نمی‌تونم تحمل کنم، من که نبايد بگم تو چيکار کنی. حالا می‌فهمم که چرا می‌گفتی:"بيا و ببين!" حالا ديگه مجبورم که بيام، چون دوست ندارم فکر کنی آدم ناسپاسی هستم. لطف بی‌اندازه‌ی تو دلهره‌ها را شکست می‌دهد.
- توهم ِ عذاب
آدم‌هايی هستند که ناآگاهانه يا ناخواسته رنج عذابی موهوم را به دوش می‌کشند. بدين معنا که همواره فکر می‌کنند اين رنج سرنوشت محتوم آنان است و از آن گريزی نيست. عذابی خودخواسته که اگر از خيال خارج شود به راحتی کنار گذاشته می‌شود. نمی‌دانم، شايد نوعی بيماری‌ست اما هر چه که هست شبيه نوعی خودآزاری حاد، عذاب‌آور است. اضطراب، دلشوره، دلهره و نارضايتی از همه‌چيز از علايم توهمی‌ست که از خود عذاب سخت‌تر شده‌است. اين‌ها را نوشتم تا يادم باشد بعدها که اين نوشته را می‌خوانم کمی فکر کنم عذاب آن روزم، واقعی است يا موهوم.

لينك ثابت و نظرات  ]


Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره