سياه‌مشق
--------
1)
غمت در نهانخانه‌ی دل نشيند
غمت در نهان‌خانه‌ی دل نشيند
نهانخانه‌ی دل
خانه‌ی نهان ِ دل
خانه‌ی ناپيدای دل
چيزي درون ِ من
غمت در نهانخانه‌ی دل نشيند
غم ِ تو
خانه‌ی پنهان ِ دل ِ من
2)
شاه نشين ِ چشم ِ من تکيه‌گه ِ خيال ِ توست
من
چشم ِ من
شاه نشين ِ چشم ِ من
بهترين ِ آنچه ديده‌ام؛
بی‌نظيرترين ِ آنچه داشته‌ام؛
تو
تو
نه، خيال ِ تو
فقط خيال ِ تو
جايگاه ِ خيال ِ توست
3)
با خون ِ دل نوشتم نزديک ِ دوست نامه
دل
نهانخانه‌ی دل
خون ِ دل
خون ِ دل
خون ِ دل
خون ِ دل
4)
اين خرقه که من دارم، در رهن ِ شراب اولی
گريز
گزير
عصيان
رهايي

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره