غصه نخور، راه ِ ديگری نداريم. سرنوشت ِ همه‌ی زمستان‌ها بهار است.

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره