1) حال ِ‌من خوب است. حال ِ تو خوب است. حال ِ همه‌ي ما خوب است،‌ چه دنياي مسخره‌اي! يك روز بالاخره بايد بفهميم كه خوب يعني چه؟‌ زندگي يعني چه؟ و چرا بعضي وقت‌ها خوب بودن مقبول ِ طبع نيست. نمي‌دوني چه حالي داره داد بزني، گريه كني،‌ فحش بدي، كتك بزني يا كتك بخوري. دنيا رو هم به هيچي حساب نكني. راستي، فكر مي‌كني اين دنياي مسخره ارزش ِ همون هيچي رو هم داره؟
2)‌ خاطرات ِ يك آدم،‌ تمام ‌مهره‌هاي يواشكي ِ زندگي ِ اون آدمن. آدم‌هاي دور و بر،‌ رابطه‌ها،‌ دارايي‌ها و اين قسم و قبيل، مهره‌هاي روشده‌ان. شايد روزي اونا هم يواشكي خاطره شن،‌ اما بدون ِ اين خاطره‌ها زندگي بدون شك بي‌معناست. فكرشو بكن يك آدم ِ خالي ِ بدون ِ يواشكي وقتي از داشته‌هاش خسته مي‌شه،‌ وقتي دلش مي‌گيره، وقتي از همه چيز خسته مي‌شه و وقتي نااميدي بهش حمله مي‌كنه،‌ كدوم شاه ِ تو پستوهاي ذهنشو بيرون بكشه تا به تك ِ روزگار،‌ پاتك بزنه. كدوم آس يا وزيرو رو كنه تا تو نبرد با خودش رودست نخوره و دست خالي نمونه. فراموش نكن به‌دست آوردن ِ يك شاه ِ يواشكي شايد قيمتش از دست‌دادن خيلي چيزا باشه،‌ اما من زجر ِ‌ داشتن ِ اونو عاشقانه دوست دارم و مي‌ستايم.

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره