ببين، آدم بايد بعضی وقتا خودشو بزنه به خنگی، يعنی بهترين راه اينه که وانمود کنی اصلا نفهميدی وگرنه شايد مجبور بشی کاری بکنی که دوست نداری. بعضی وقتا هم بايد بذاری بقيه يه جور ديگه راجع بهت فکر کنن، بعضی اشتباهات نياز به اصلاح ندارن، ميدونی که...

لينك ثابت و نظرات  ]


Comments: Post a Comment

Powered by Blogger. Semidream 2003


~ رويای نيمه کاره